ماساژ بادی تو بادی در کرج نداریم-ماساژ بادی تو بادی نداریم-سوال نفرمایید

ماساژ بادی تو بادی در کرج نداریم-ماساژ بادی تو بادی نداریم-سوال نفرمایید

ماساژ بادی تو بادی در کرج نداریم-ماساژ بادی تو بادی نداریم-سوال نفرمایید

تاریخچه ماساژ درمانی چیست ؟

تاریخچه این درمان به حدود ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد . در متن كتاب امپراطور زرد (كتاب مرجع طب داخلی چین) برای درمان فلج و تب و لرز به ورزش، ماساژ پوست و عضلات و نیز تمرینات بر روی دست و پا توصیه شده است. بقراط در حدود ۴۰۰ سال قبل از میلاد ضرورت استفاده از مالش را به عنوان یك درمان بخصوص در درمان آسیبهای ورزشی و جنگی ، به پزشكان گوشزد كرد. اسناد قدیمی دال بر استفاده ژاپنیها و نیز سایر تمدنها نظیر مصر، روم و عرب از ماساژ درمانی موجود است.
ماساژ درمانی به شیوه نوین و علمی، توسط هنریك لینگ (۱۸۳۹-۱۷۷۶) بر پایه ماساژ و ورزش بنیان نهاده شد.
دو برادر پزشك امریكایی به نام جورج و چارلز تیلور پس از تحصیل در سوئد ، در سال ۱۸۵۰ این رشته را به امریكا معرفی نمودند .

 • سبکهای مختلف ماساژ درمانی کدامند؟
 • امروزه بالغ بر ۸۰نوع مختلف ماساژ و كار بر روی بدن وجود دارد .این تكنیك ها به پنج گروه تقسیم می شوند:
 • ماساژ سنتی اروپایی:شامل متدهایی بر اساس فیزیولوژی و آناتومی
 • طب غرب ی. پنج تكنیك دست ورزی بافت های نرم بدن در آن مورد استفاده قرار می گیرند .
 1. ماساژ معاصر غربی:این روش نیز بر پایه روشهای مدرن
 2. آناتومیك شامل تكنیكهای دست ورزی فراتر از چارچوب ماساژ
 3. سوئدی بنا شده است وشامل ماساژ عصبی، ماساژ ورزشی و میوتراپی می باشد.
 1. ماساز در روشهای اصلاح حركت و ساختاراین تكنیكها بر ساختار و حركت بدن تأكید دارند .این روشها بدن را با كمك وزن و با دست ورزی بر روی بافتهای نرم و یا اصلاح الگوهای غلط حركتی ، سازماندهی و كامل می كنند. نمونه های آن عبارتند از: هلر ورك، رولفینگ، فلدن كرایس و تكنیك الكساندر.
 1. ماساژ شرقیتكنیكهای ماساژ شرقی بر اساس اصول طب سنتی چین بنا شده و انرژی حیاتی را كه معتقدند در كانال های غیر قابل رؤیت در بدن جریان دارد تجدید می كنند .این متد ها شامل طب فشاری و شیاتسو می باشند.
 • متدهای انرژی- پایه: این متدها كه در طب سنتی چین یافت نمی شوند، منجر به اثر بر روی حوزه انرژی كه درون و اطراف بدن را احاطه كرده ،می شوند .این كار هم با فشار و دست ورزی بر روی جسم وهم از طریق عبور دست از میان یا درون حوزه انرژی بدن صورت می گیرد. نمونه های روش های انرژی عبارتند از: درمان قطبی، لمس شفابخش و ریكی.
  بسیاری از ماساژدرمانگر ها تركیبی از روش های فو ق را بر اساس وضعیت بیمار اعمال می كنند

کم ترین قیمت ماساژ در کرج-بهترین کیفیت ماساژ درکرج-استاد ماساژ کرج

ماساژ بادی تو بادی در کرج نداریم-ماساژ بادی تو بادی نداریم-سوال نفرمایید
ماساژ بادی تو بادی در کرج نداریم-ماساژ بادی تو بادی نداریم-سوال نفرمایید