خدمات ماساژ کرج-خدمات اسپا کرج-خدمات حمام ترکی کرج-خدمات ماساژ و فشیال کرج-پاکسازی پوست کرج

خدمات ماساژ کرج-خدمات اسپا کرج-خدمات حمام ترکی کرج-خدمات ماساژ و فشیال کرج-پاکسازی پوست کرج

خدمات ماساژ کرج-خدمات اسپا کرج-خدمات حمام ترکی کرج-خدمات ماساژ و فشیال کرج-پاکسازی پوست کرج

ماساژ توام با آروما تراپی برای بهبود وضعیت افسردگی و اضطراب

هدف این مطالعه، بررسی تاثیر ماساژ توام با رایحه درمانی با استفاده از روغن اسطوخودوس، بابونه و رزماری بر بهبود فرسودگی شغلی و افسردگی و اضطراب سالمندان ساکن در خانه های سالمندان بود. این افراد قبلا در مشاغل سخت مشغول به کار بودند. بدین منظور، 38 سالمند در این کارآزمایی کنترل ‌شده شرکت کردند. داوطلبان، به سوالات پرسش نامه جمعیت‌ شناختی و مقیاس افسردگی و اضطراب بیمارستان موسوم به HADS پاسخ دادند. شرکت کنندگان به طور تصادفی، به دو گروه آزمایش یا کنترل دسته بندی شدند.

شرکت کنندگان گروه آزمایشی، مداخله ماساژ توام با رایحه درمانی را دریافت کردند. هدف این مطالعه، ارزیابی تاثیر ماساژ بر فرسودگی شغلی و افسردگی بود. جلسات ماساژ 20 دقیقه طول کشید و سه بار در هفته به مدت دو دوره سه هفته ای انجام شد. افراد گروه کنترل نیز مراقبت ‌های معمول را در منزل دریافت کردند. میزان اضطراب و افسردگی افراد هر دو گروه، قبل از مداخله، در پایان هفته سوم و در ابتدای هفته پنجم و پایان هفته هفتم با کمک پرسش نامه HADS اندازه گیری شد

نتایج حاصل از مطالعات تحقیقاتی

نتایج نشان داد که افسردگی و اضطراب شرکت کنندگان گروه مداخله به طور معنی داری کاهش یافته است. بنابراین، محققان به این نتیجه رسیدند که ماساژ توام با رایحه درمانی به کاهش زیاد اضطراب، ناشی از فرسودگی شغلی و افسردگی سالمندان کمک می کند.

تاثیر  ماساژ بر کاهش استرس شغلی

در یک مطالعه دیگر، محققان به بررسی این موضوع پرداختند که آیا ماساژ درمانی می‌تواند موجب کاهش استرس شغلی کادر درمان شود؟ بنابراین، سوال مطالعه به این صورت طرح شد که آیا ماساژ درمانی یا سایر اشکال ریلکسیشن، به کاهش استرس شغلی اعضای کادر درمان کمک می کند؟ هدف این مطالعه نیز بررسی تاثیر ماساژ بر کاهش فرسودگی شغلی و افسردگی بود.

قرار گرفتن به صورت مزمن در معرض عوامل استرس زای شغلی مانند ساعات کار طولانی، دارای اثرات منفی بر سلامت جسمی و روانی می باشد. کادر درمان، یکی از گروه های آسیب پذیر هستند. محیط های استرس زا و فشار کاری، منجر به فرسودگی شغلی اعضای کادر درمان می‌شود و این وضعیت، در طول همه گیری کووید-19 تشدید شده است.

ثابت شده است که رویکردهای شناختی مانند ذهن آگاهی و درمان شناختی رفتاری می‌توانند به کاهش استرس، فرسودگی شغلی و افسردگی کمک کنند. همچنین رویکردهای فیزیکی مانند یوگا، آرام سازی عضلات و ماساژ درمانی نیز می‌توانند به طور گسترده بر کاهش تنش های شغلی کمک کنند.

خدمات ماساژ کرج-خدمات اسپا کرج-خدمات حمام ترکی کرج-خدمات ماساژ و فشیال کرج-پاکسازی پوست کرج
خدمات ماساژ کرج-خدمات اسپا کرج-خدمات حمام ترکی کرج-خدمات ماساژ و فشیال کرج-پاکسازی پوست کرج

بهترین مرکز ماساژ و ماساژ درمانی در کرج کجاست-بهترین ماساژ و ماساژور در کرج