کوتاهی همسترینگ و حرکات اصلاحی آن:

کوتاهی همسترینگ و حرکات اصلاحی آن:

کوتاهی همسترینگ و حرکات اصلاحی آن:

فیبروز شدن تعدادی از تارهای عضلات پشت ران

که منجر به محدودیت حرکتی در عضله همسترینگ

و مفاصل مربوط می شود.

تشخیص:

 • تست همسترینگ
 • اندازه گیری مفصل زانو توسط گونیامتر
 • مشاهده ظاهری (اکستنشن کامل زانو به سختی انجام می گیرد)

علل:

 • عادات کاری (کارکردن نشسته)
 • صافی کمر
 • ضعف عضلات چهار سر ران
 • بی تحرکی طولانی
 • زانو خمیده
 • راه رفتن روی پنجه
 • کوتاهی آشیل

عوارض:

 • ایجاد محدودیت در اکستنشن زانو (زانو کامل باز نمی شود)
 • محدودیت حرکتی
 • محدودیت مهارتی
 • صافی کمر
 • کمردرد
 • زانو درد

حرکات اصلاحی:

۱.ایستاده ، یک پا را از مفصل بالا آورده روی

ارتفاعی مثل میز گذاشته بالا تنه را روی آن خم کند.

۲.ایستاده از کمر خم شده ، دستها قلاب در پشت صاف ،

ودستها را بالا بکشد در حالیکه پاها از زانو صاف است دست

با بالاتنه ،بالاتنه با پا ، پا با زمین زاویه ۹۰ درجه می سازد.

۳.نشسته یک پا صاف پای دیگر را از زانو وران خم کرده مچ

پا را توسط دست مخالف گرفته و پا را بطرف سینه فشار می دهد

تا در ناحیه پشت پا کشش را احساس کند.

۴.سرپا ایستاده پاها اززانو صاف کف دستها را زمین برساند.

۵.نشسته پاها صاف نوک انگشتان پا را با دست می گیرد.

۶.نشسته پاها را طوری جمع می کند

۷.نشسته پاها را طوری جمع می کند که کف پاها به هم

بچسبد سپس با دست روی زانوها فشار می آورد.

۸.نشسته یک پا صاف پای دیگر از زانو بطرف بیرون

خم روی پائیکه صاف است خم شود.

۹.روی زمین نشسته یک پا صاف پای دیگر را از زانو خم کرده

و از مچ گرفته بطرف سینه می کشد.

۱۰.نشسته پاها صاف ، پنجه پاها را در حالی با دست گرفته

وبه داخل می کشد که بالاتنه و سرو سینه کاملا صاف است.

۱۱.کنار دیوار طوری دراز می کشد که بالاتنه روی زمین

و پاها به دیوار چسبیده باشد همزمان که یک پا کاملا صاف

به دیوار چسبیده پای دیگر را از زانو خم کرده و در سینه

جمع کند سپس جای پاها را عوض کند.