کف پای صاف و حرکات اصلاحی آن

کف پای صاف و حرکات اصلاحی آن

کف پای صاف و حرکات اصلاحی آن

از بین رفتن قوس طولی داخلی پا به علت فرو ریختن استخوان های

کف پا بطرف زمین در اثر ضعف لیگامانها و عضلات بخصوص

ضعف نیام کف پایی که منجر به کاهش تحرک انگشتان و فقدان

قدرت و توانایی خم شدن آنها می شود در این تغییر شکل پا ، تمام

قسمت کف پا روی زمین قرار دارد.

تشخیص:

 • دیدن ردپا بعد از خیس کردن آن
 • استفاده از پدو گراف
 • استفاده از خط شاقول از جلو
 • دیدن ردپا بعد از آغشتن آن به پودر تالک
 • استفاده از پداسکوپ
 • استفاده از تست کلارک
 • استفاده از خط شاقول در امتداد تاندول آشیل
 • بررسی کفش فرد
 • کشیدن یک خط از سر دومین استخوان کف پایی

علل:

 • ضعف عضلات درشت نی قدامی و خلفی خم کننده انگشتان
 • کوتاه شدن عضلات نازک نی کوتاه ،بلندو طرفی
 • عوامل ارثی
 • فرم و ساختمان پاها
 • تقسیم غیرطبیعی وزن بدن برروی لبه داخلی کف پا
 • داشتن وزن زیاد در کودکی یا بزرگسالی
 • خستگی
 • ضعف عضلات نگه دارنده قوس پا
 • چرخش پاشنه به خارج
 • راشیتیسم
 • پوشیدن کفش نامناسب
 • جابجایی و حمل بارهای سنگین
 • نشستن قورباغه ای
 • داشتن ضعف پای پهن
 • بیماری های مفصل مثل روماتیسم و سل مفصلی
 • عدم انجام تمرینات ورزشی برای تقویت لیگامانها و عضلات
 • اختلالات ساق پا مثل چرخش درشت نی به داخل
 • عادت به ایستادن مداوم و راه رفتن زیاد
 • پرش و فرود روی سطح سفت
 • بستری شدن طولانی مدت
 • داشتن زانوی ضربدری
 • بالارفتن سن
 • دو زانو نشستن

عوارض:

 • کاهش چابکی
 • ایجاد اسکولیوز در پای صاف یکطرفه
 • ضربدری شدن زانو
 • کاهش تعادل
 • درد در لبه داخلی پا
 • درد در ناحیه داخلی زانو
 • درد در ناحیه خارجی زانو
 • فشار روی عروق و اعصاب
 • استهلاک سریع کفش
 • کاهش انعطاف پذیری پا
 • آرتروز زودرس
 • کمردرد
 • درد در لبه خارجی مچ پا به علت فشار
 • افتادگی لگ در یک پای صاف
 • کوتاهی ظاهری پا در کسانیکه یک پای صاف دارند.

حرکات اصلاحی:

۱.آرام راه رفته موقع بلند کردن پای عقب از زمین

روی پا را از ناحیه پنجه به زمین بکشد.

۲.روی پنجه پا ایستاده با پرشهای کوتاه جفت پا پیش برود.

۳.روی سطوح شیب دار، ماسه ای ، چمن راه برود.

۴.چمباتمه روی زمین نرم نشسته طوری راه برود که تمام

کف پا زمین بخورد.

۵.روی لبه خارجی پا راه برود.

۶.سرپا ایستاده روی پنجه نشسته و بلند شود.

۷.چهار زانو نشسته به طوریکه لبه خارجی پا روی

زمین و پاها به داخل چرخانده شود.