کایفوز پشتی و حرکات اصلاحی

کایفوز پشتی و حرکات اصلاحی

کایفوز پشتی و حرکات اصلاحی

افزایش بیش از حد طبیعی قوس ستون فقرات در ناحیه پشت

که در حالت طبیعی دارای کایفوز ۴۰الی۵۰ است که اگر

این درجات افزایش یابد مهره های ستون فقرات بصورت خمیده درمی آید

تشخیص:

 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • استفاده از اسپور دیگلومتر
 • مشاهده خمیدگی ستون فقرات
 • اسپاینال ماوس
 • اسپاینال پانتوگراف
 • استفاده از خط شاقول
 • بیرون زدن استخوان های کتف در بعضی افراد
 • بررسی شانه ها
 • استفاده از کایفومتر
 • تست اکستنشن

علل:

 • عادات غلطبا پشت خمیده ایستادن ، راه رفتن،نشستن ، خوابیدن
 • داشتن ضعف شانه گرد ، گودی کمر
 • بلندی قد نسبت به اطرافیان
 • بیماری شوئرمن
 • کم تحرکی
 • سل ستون فقرات
 • ضعف عضلات شانه
 • فشار زیاد روی عضلات پشت
 • به کارگیری مداوم دست در جلو بدن
 • کایفوز پیری
 • کایفوز مادرزادی
 • ضعف عضلات و لیگامانهای پشتی
 • جمود مهره های ستون فقرات
 • شکستگی متعدد در ستون فقرات
 • کوتاهی عضلات بین دنده ای ،سینه ای کوچک و بزرگ، گوشه ای،همسترینگ
 • کایفوز مشاغل
 • کشش وضعف عضلات پشتی بزرگ
 • کایفوز جبرانی
 • تمرینات غلط
 • افسردگی
 • خجالتی بودن

عوارض:

 • ظاهر نا خوشایند
 • آرتروز زودرس
 • اختلال در کمربند لگن
 • فرورفتگی جناغ سینه
 • نزدیکی چانه به سینه
 • تمایل لگن خاصره به عقب
 • ایجاد شانه های گرد
 • محدودیت حرکات پشت
 • گوژپشتی
 • برآمدگی شکم
 • کوفتگی عضلانی
 • ضعف عضلات پشت
 • کشش لیگامانهای خلفی
 • کوتاهی لیگامانهای طولی قدامی
 • درد در راس تحدب
 • کوتاهی قد
 • کاهش تحرک مفصل شانه
 • کاهش تحرک ستون مهره ها
 • خستگی و درد در پشت
 • افزایش میزان آسیب پذیری
 • آویزان شدن شانه ها به جلو
 • کوتاهی عضلات سینه ای و بین دنده ای
 • ایجاد لوردوز بصورت جبرانی و صافی کمر
 • کشش نخاع در مراحل پیشرفته و عوارض عصبی
 • افزایش فشار روی مهره ها بخصوص دیسک های قدامی

حرکات اصلاحی:

۱.فرد نشسته پاها صاف شانه های نفر کمکی که پشت سر او زانو زده

را گرفته او نیز با فشار دو دست به پشت نفر نشسته باعث جلو رفتن سینه او می شود

۲.فرد روی زمین نشسته پاها صاف نفر کمکی که در پشت او ایستاده با گرفتن

مچ دست های ، آنها را به عقب می کشد

۳.دونفر پشت به هم با فاصله نیم متر ایستاده توپ بسکتبال را با دستان کشیده

در بالای سر گرفته هرکس توپ را بطرف خود می کشد.

۴.فرد نشسته پاها صاف نفر کمکی که پشت او ایستاده است با فشار

زانو به پشت نفر نشسته بازو های او را گرفته عقب می کشد.

۵.ایستاده از کمر خم دستها کشیده در امتدادبالا تنه و بطور یک

درمیان دستها را بالا و پایین می برد.

۶.تمرین قبل را در حالیکه با دو دست دایره می زند انجام دهد

۷.ایستاده دست ها کشیده بالای سر طوری به بالا پرش کند که بدن

قوس شده پاها و دست ها در پشت به هم نزدیک شده و بدن

بصورت یک نیم دایره دربیاید

۸.از میله بارفیکس آویزان شده و بدن را تا حد ممکن به جلوو عقب

تاب بدهد این تمرین را با حلقه آویز نیز می توان انجام داد.

۹.از طناب آویزان بالا برود

۱۰.ایستاده پاها به اندازه عرض شانه بار با هردوست در جلو بدن

عدد هشت انگلیسی را بزند از چپ به راست و بر عکس