مشکل سر به جلو در ضعف عضلات بالا تنه و حرکات اصلاحی آن

مشکل سر به جلو در ضعف عضلات بالا تنه و حرکات اصلاحی آن

مشکل سر به جلو در ضعف عضلات بالا تنه و حرکات اصلاحی آن

تغییر شکلی که سر و مهره ها ی گردنی جلوتر از مرکز ثقل یا خط شاقول

قرار می گیرد و روی مفاصل فکی – گیجگاهی و مفاصل گردنی و همچنین

عضلات گردن فشار می آورد

تشخیص:

استفاده از خط شاقول

استفاده از صفحه شطرنجی

مشاهده عینی

رادیو گرافی

استفاده از اسپوردیگلومتر

علل:

گوژپشتی

فلج عضلات جلو گردن بجز جناغی ـ چنبری ـ پستانی

سوختگی

خجالتی بودن کوتاهی

کوتاهی عضلات جلو گردن

عادات شغلی

عادات غلط راه رفتن

وضعیت بینائی((کسانی که دارای ضعف بینایی هستند سر خود را

بطور غیر ارادی برای دیدن جلو می برند))

عوارض:

ظاهر ناخوشایند

افتادگی سینه ها

افزایش فشار روی مفاصل گردن

افزایش وزن سر

محدود شدن میدان دید

کاهش عملکرد ریوی

افزایش فشار روی عضلات پشت گردن

افزایش فشار روی مفاصل فکی ـ گیجگاهی و بروز اختلال در آن

گیر افتادن ریشه های عصبی

کاهش دامنه حرکتی گردن

آرتروز زودرس

ایجاد زمینه پشت گرد

ایجاد تغییرات در طول عضلات و لیگامانها (عضلات و لیگامانها در

جلو کوتاه و در پشت کشیده می شوند)

حرکات اصلاحی:

۱.ایستاده بدون خم کردن گردن سر را به عقب کشیده تا

عضلات اکستنسور گردنی تقویت شود

۲.روی نیمکت دراز کشیده به طوریکه سر از ناحیه گردن در خارج

از سطح نیمکت قرار گیرد فرد سعی می کند با صاف و منقبض

نگه داشتن عضلات گردن از افتادن سر جلوگیری کند

۳.نگه داشتن سر برای همیشه در شرایط صحیح و مطلوب

۴.با چرخاندن سر به عقب چانه را بالا ببرد.

۵.نشسته سر را به آرامی عقب برده و عضلانی پشتی گردن

را در حالت کوتاه نکه دارد .

۶.پشت به دیوار نشسته شانه ها را به دیوار چسبانده سعی شود

سرو گردن را نیز به دیواربچسباند.

۷.به پشت خوابیده در حالیکه بالشی زیر شانه هایش است و سرش

از بالش به عقب آویزان ، سر را صاف کند.

۸.دمر خوابیده در حالیکه بالشی با ارتفاع زیاد زیر سر قرار دارد

تا عضلات پشتی در حالت کوتاه قرار گیرند.