زانوی پرانتزی هلالی – کمانی و حرکات اصلاحی آن

زانوی پرانتزی(هلالی – کمانی ) و حرکات اصلاحی آن

 • زانوی پرانتزی(هلالی – کمانی ) و حرکات اصلاحی آن
 • تغییر شکلی که اگر فرد سرپا ایستاده پاهایش را جفت کند
 • (قوزکهای داخلی به هم بچسبد) کندیل های ران در ناحیه
 • زانو از هم فاصله دارد و بین دو زانو بصورت () می باشد
 • و در مراحل پیشرفته پا از ناحیه پاشنه به طرف خارج
 • و پنجه بطرف داخل متمایل می شود توجه شود وجود
 • قوسی که در ساق پا در بعضی افراد دیده می شود
 • ناهنجاری مستقلی است است و چون ساق دارای مفصل
 • نیست حرکات اصلاحی روی آن تاثیر ندارد و معمولا
 • به علت راشیتیسم یا بیماری بنام بلانت بوجود می آید
 • این ضعف ربطی به زانوی پرانتزی ندارد .

تشخیص :

 • استفاده از کولیس برای اندازه گیری فاصله زانو ها
 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • استفاده از خط کش یا سانتیمتر
 • معاینه بالینی

علل:

 • کم تحرکی بخصوص در سنین ۴ تا ۵ سالگی
 • چرخش پا به داخل
 • افزایش زاویه بین سر وگردن و بدنه استخوان ران
 • زمینه ارثی
 • عفونت ها
 • شکستگی ها بخصوص در نزدیکی سطوح مفصلی
 • کوتاهی غیرطبیعی عضله درشت نئی قدامی
 • چاقی
 • بدجوش خوردن شکشتگی های حوالی زانو
 • بعضی از ورزش ها(فوتبال،اسب سواری)
 • بیماریها
 • کشیدگی عضلات جانبی خارجی ران
 • پولیو میلیت (فلج اطفال)
 • راشیتیسم
 • واروس باقی مانده از سنین پایین
 • افزایش بیش از حد قوس کف پا
 • استفاده از پوشاک زیاد در نوزادی
 • پارگی نوار درشت نئی
 • زود راه افتادن بچه
 • یکنواخت نبودن صفحه رشد انتهای فوقانی ران
 • کوتاهی عضلات داخلی ران
 • کشیدگی یا پارگی لیگامانهای جانبی خارجی
 • نشستن چهار زانو
 • والگوس یکطرفه

عوارض:

 • ناتوانی در راه رفتن در مراحل پیشرفته
 • ایجاد ظاهر ناخوشایند برای پاها
 • کوتاهی قد در مراحل پیشرفته
 • ایجاد ضعف کف پای گود
 • ایجاد تغییر شکل در پا
 • آرتروز زودرس
 • درد در ناحیه خارجی زانو به علت کشش
 • آسیب پذیری
 • محدودیت حرکتی

درجه بندی زانوی پرانتزی:

فاصله دو کندیل داخلی کتر از ۲.۵ سانتی متر باشد پرانتزی درجه ۱ است

فاصله دو کندیل داخلی بین ۲.۵ تا ۵ سانتی متر باشد پرانتزی درجه ۲ است

فاصله دو کندیل داخلی بین ۵تا ۷.۵ سانتی متر باشد پرانتزی درجه ۳ است

فاصله دو کندیل داخلی بیش از ۷.۵ سانتی متر باشد پرانتزی درجه ۴ است

حرکات اصلاحی:

۱.فرد به پهلو خوابیده نفر کمکی بوسیله دستها به

زانوی فرد خوابیده فشار می آورد.

۲.دو نفر پهلوی هم ایستاده پاها کاملا به هم چسبیده هرکدام

سعی می کند پا را در ناحیه زانو ازپای نفر مقابل جدا کرده

وبه داخل فشار دهد.

۳.ایستاده با فشار دست به قسمت بیرون زانو آنرا به داخل

فشار دهد.

۴.ایستاده پاها کاملا باز یک پا کاملا کشیده دستها از بالای

سر بطرف آن پا می رود و پای دیگر از زانو خم می شود.

۵.به پهلو کنار دیواره ایستاده با قسمت خارجی زانو به دیوار فشار می آورد

۶.کنار دیوار طوری می خوابد که بالاتنه روی زمین و پاها

روی دیوار عمود باشد در حالیکه با دو دست زانو ها را به هم

چسبیده نگه داشته است سعی می کند بالاتنه را از زمین بلند کند.

زانوی پرانتزی(هلالی – کمانی ) و حرکات اصلاحی آن

زانوی پرانتزی(هلالی – کمانی ) و حرکات اصلاحی آن