زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن:

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن:

زانوی ضربدری و حرکات اصلاحی آن:

تغییر شکلی که اگرفرد سر پا بایستد کندیل های داخلی ران

در ناحیه زانو به هم چسبیده و قوزکهای داخلی از هم فاصله

دارد و زانو ها بشکل ((ضربدر)) در می آید.

تشخیص:

 • استفاده از کولیس برای اندازه گیری فاصله دو قوزک
 • استفاده از خط کش
 • صفحه شطرنجی
 • مشاهده بالینی
 • تست کوتاهی نوار خاصره ی درشت نئی
 • تست توماس

علل:

 • نشستن قورباغه ای
 • کمبود ویتامین دی
 • افزایش وزن
 • چاق بودن در کودکی
 • زود راه افتادن بچه ها
 • کوتاهی نوار خاصره ای درشت نئی
 • صاف کف پا
 • پارگی لیگامان جانبی داخلی زانو
 • کم تحرکی بخصوص در سنین ۴تا۵سالگی
 • راشیتیسم
 • کوتاهی یک پا
 • زمینه ارثی
 • بیماری های مفصلی
 • آسیب دیدگی لیگامانها ومینسیکهای زانو
 • ضعف عضلات همسترینگ داخلی
 • کوتاهی عضلات دو سر رانی
 • شکستگی ها
 • کاهش زاویه بین سرو گردن و بدنه استخوان ران

عوارض:

 • تحت فشار قرار گرفتن عضلات و لیگامانهای خارجی پا
 • کشیده شدن عضلات و لیگامانهای داخلی پا
 • ناتوانی در راه رفتن در مراحل پیشرفته
 • ضعف عضلات ثابت کننده مفصل زانو
 • درد در قسمت داخلی زانو به علت کشش
 • درد در قسمت خارجی زانو به علت فشار
 • بی ثباتی زانو
 • تحت فشار قرار گرفتن مینسیک داخلی
 • آرتروز زودرس
 • ظاهر ناخوشایند
 • ایجاد تغییر شکل در پاها
 • محدودیت حرکتی
 • کوتاهی قد
 • افزایش آسیب پذیری

درجه بندی زانوی ضربدری:

فاصله دو قوزک داخلی کمتر از ۲.۵ باشد ضربدری درجه ۱ است

فاصله دو قوزک داخلی بین ۲.۵تا۵ باشد ضربدری درجه۲ است

فاصله دو قوزک داخلی بین ۵تا ۷.۵ باشد ضربدری درجه ۳ است

فاصله دو قوزک داخلی بیش از ۷باشد ضربدری درجه۴است

حرکات اصلاحی:

۱.فرد به پهلو خوابیده یک دست زیر سر نفر کمکی با دو دست

به مچ پاهای او فشار می آورد و فرد خوابیده سعی در

 بلند کردن پای رویی دارد.

۲.ایستاده روی یک پا و پای دیگر از زانو خم ، مچ پای خم

را با دست گرفته در پهلوی مخالف پا به بالا می کشد.

۳.ایستاده روی لبه خارجی پا راه می رود در حالیکه نباید

کف پا زمین بخورد.

۴.ایستاده پاها جفت حرکت چرخش زانو به بیرون را انجام

می دهد.

۵.ایستاده پاها جفت حرکت چرخش زانو به بیرون را انجام می دهد.

۶.ایستاده طوری راه می رود که انگشتان پاها روبه روی

هم قرار گرفته و پاشنه ها از هم دور باشد.