افتادگی شانه و حرکات اصلاحی آن:

افتادگی شانه و حرکات اصلاحی آن:

افتادگی شانه و حرکات اصلاحی آن:

تغییرشکلی که در آن شانه ها حالت طبیعی نداشته و به صورت

رها شده ، ول شده به پایین است و ممکن است به صورت یک طرفه

یا دو طرفه باشد که شانه نامتقارن نیز گفته می شود .

تشخیص :

 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • مشاهده بالینی
 • اندازه گیری ارتفاع شانه ها (درشانه های نامتقارن)

علل:

 • وضعیت شغلی
 • عادات غلط (مثل حمل یکطرفه وسایل…..)
 • ضعف عضلات کمربند شانه ای به صورت یک طرفه یا دوطرفه
 • عدم تعادل و توازن در قدرت عضلات و لیگامان های دو طرف

عوارض:

 • خارج شدن شانه ها از وضعیت عادی
 • محدودیت حرکتی در مفاصل شانه ای
 • ضعف عضلات اطراف شانه و ذوزنقه ای فوقانی
 • درد در اطراف شانه ها و گردن
 • درد در عضلات و کتف ها
 • شکل نامناسب ظاهری
 • ضعف عضلات اطراف شانه ها خصوصا گوشه ای و ذوزنقه ای فوقانی

حرکات اصلاحی:

۱.ایستاده دستها کشیده بالا سر و انگشتان بطور ضربدری

 همدیگررا قطع کرده و به طرفین کشیده می شوند

۲.ایستاده دستها صاف در امتداد شانه در حالیکه

 کف دست رو به زمین است وزنه ای را بالا و پایین می برد.

۳.طاقباز خوابیده دستها کشیده بالای سر روی زمین همزمان

با ایجاد کشش در دستها و پاها سعی در کش آوردن هر دو قسمت

به بالا و پایین می کند.

۴.فرد ایستاده با دست چپ مچ دست راست را در پشت تنه گرفته

و می کشد و این کار را با تعویض دست نیز انجام می دهد.

۵.ایستاده آرنجها را توسط دست های مخالف در پشت سر گرفته

وهر دست آرنج مقابل را به طرف خود می کشد.

۵. نشسته دستها صاف در امتداد شانه فرد دیگری روی شانه های

او فشار می آورد و او مقاومت می کند.

۶.ایستاده دستها باز ، وزنه ها را با دو دست ها از آرنج صاف

و بدن به دست ها آویزان باشد و سعی می کند آرنج را خم نماید.

۷.ایستاده دستها کنار بدن شانه را به جلو و عقب ببرد.

۸.بالا بردن دستها از پهلو در حالت نشسته و راه رفتن

۹.ایستاده دستها در کنار بدن شانه ها را بالا می برد .

۱۰. از بارفیکس طوری آویزان شود که دستها از آرنج

صاف و بدن به دستها آویزان باشد و سعی می کند آرنج را خم نماید.