اسکولیوز، پشت کج

اسکولیوز، پشت کج

انحراف جانبی ستون فقرات به یکی از طرفین که باعث

تغییر شکل در جسم مهره ای نیز می شود و تحمل وزن

در اثر این تغییر شکل نقصان می یابد برخلاف وضعیت های

طبیعی کایفوز(قوس پشتی) لوردوز (قوس کمری) که بصورت

طبیعی در همه افراد وجود دارد این وضعیت همیشه غیرطبیعی

محسوب می شود.

تشخیص:

 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • استفاده از اسکولیومتر
 • استفاده از اینکلاینومتر
 • اندازه گیری ارتفاع شانه ها
 • استفاده از عکس رادیو گرافی
 • استفاده از اسپینال موس
 • تفاوت سطح نپل ها
 • تفاوت چین های پهلو و عدم تقارن آنها درطرفین
 • تفاوت ارتفاع تاج خاصره در دوطرف
 • وجود بافت نرم در یک سمت بدن
 • تست آدامز
 • تست ترندلنبرگ
 • تفاوت سطح زاویه تحتانی دو استخوان کتف
 • تست خم شدن جانبی

علل:

 • کوتاهی یک پا که باعث افتادگی لگن در همان سمت می شود
 • فتق دیسک که باعث گرفتگی عضلات یک طرف و در نتیجه ایجاد اسکولیوز شود
 • عدم تکامل مهره ها و خالی بودن یکطرفه مهره که مادرزادی است
 • گرفتگی عضلات اطراف ستون مهره ها بصورت یکطرفه 
 • حمل وسایل با یک طرف
 • ضعف عضلات و لیگامانها
 • مشاغل
 • عمل جراحی در یک سمت بدن
 • راشیتیسم
 • عدم تعادل عضلانی
 • عادات غلط(مثل نشستن یک طرفه)
 • کوتاهی عضلات دورکننده ران در یک پا
 • کوتاهی عضلات نزدیک کننده ران در یک پا
 • بیماری هیستری(اسکولیوزهیستریکی)
 • جوش خوردگی مهره ها از یک طرف

عوارض:

 • وضعیت بد ظاهری
 • کاهش حجم قفسه سینه در نتیجه اختلال در عملکرد سیستم قلبی-ریوی
 • کاهش توانایی ستون فقرات در نگهداری وزن بدن
 • ایجاد برجستگی یا قوز دنده ای
 • کاهش تحرک ستون فقرات
 • وجود درد در پهلو ها و پشت
 • افتادگی شانه در یک طرف
 • اختلال در راه رفتن
 • آسیب های نخاعی
 • اختلالات عصبی
 • آرتروز زودرس

حرکات اصلاحی:

۱.دونفر به پهلوی تحدب کنار هم با پاهای باز قرار گرفته

دستها کشیده بالای سرهر یکی با دست چپ دست راست

نفر مقابل را گرفته و بر عکس و می کشد.

۲.ایستاده در حالیکه دستها به کمراست پاها به اندازه عرض

شانه باز لگن خاصره را دایره وار به راست و چپ ، جلو عقب،

و بر عکس بچرخاند.

۳.ایستاده پاها به اندازه عرض شانه باز با دست

سمت تحدب دست سمت تقعر را بطرف خود می کشد.

۴.ایستاده پاها به اندازه عرض شانه باز دست به کمر

بالا تنه را از پهلوی سمت تحدب خم می کند.

۵.ایستاده دستها طوری بالای سر قرار می گیرد که ساعد ها

روی هم بصورت افقی قرار گرفته و همدیگررا می کشند و فرد

بسمت پهلوی تحدب خم می شود.

۶.ایستاده با دست سمت تقعر توپی را با دستان کشیده به بالای سر

برده و در سمت مقابل به دست تحدب می دهد و دوباره توپ از جلو بدن

 تحویل دست سمت تقعر داده این تمرین به مرور سرعت می گیرد.

۷.ایستاده دست ها کشیده بالای سر قلاب به سمت تحدب خم می شود .

۸.روی صندلی نشسته دستها کشیده بالای سر با کشش دادن به بالا

تنه را زیاد کند.

اسکولیوز، پشت کج
اسکولیوز، پشت کج