اسکولیوز گردنی (سرجانبی ـ کج گردنی)

اسکولیوز گردنی (سرجانبی ـ کج گردنی)

 • اسکولیوز گردنی (سرجانبی ـ کج گردنی)
 • انحراف جانبی ستون فقرات که با چرخش و کج شدن سر همراه است
 • که ممکن است مادرزادی ، اکتسابی ، حاد ، موقت یا مزمن باشد.

تشخیص:

 • استفاده از خط شاقول
 • استفاده از صفحه شطرنجی
 • کشیدن انگشت روی ستون فقرات و مشاهده سطح سرخ شده
 • علامت گذاری زواید شوکی مهره های گردنی و پشتی که در حالت

طبیعی یک خط عمود و در حالت غیر طبیعی در ناحیه گردن به صورت مایل است

 • استفاده از اسکولیومتر

علل:

 • گرفتگی عضلات گردن در یک طرف گردن
 • دیسک مهره ای
 • عفونت های گردن
 • سوختگی
 • عادات غلط
 • آسیب ستون فقرات در اثرضربه
 • استفاده از بالشت خیلی کوتاه یا خیلی بلند
 • کوتاهی عضلات جناغی ـ چنبری- پستانی
 • آرایشموهای روی پیشانی به صورت یکطرفه
 • اختلالات شنوایی
 • قرار گرفتن نامناسب گردن در دوران جنینی
 • آسیب های زمان زایمان

عوارض:

 • ظاهر ناخوشایند
 • آرتروز زودرس
 • درد در ناحیه تحدب به علت کشش عضلات
 • درد در ناحیه تقعر به علت کوتاهی عضلات
 • محدودیت حرکتی در گردن
 • بروز اشکالاتی در مفاصل گردن در دراز مدت
 • درد گردن
 • کجی گردن
 • ۱.ایستاده سر را به طرفین طوری بچرخانید که عضلات طرف مقابل
 • کاملا کشش پیدا کند ( این کار باید با احتیاط انجام شود )
 • ۲.سر را در جهت صحیح در مقابل آینه نگه دارد.
 • ۳.روی نیمکت به پهلوی سمت تحدب طوری بخوابد که سرو گردن
 • از انتهای طولی نیمکت بیرون قرار گرفته و سر آویزان باشد.
 • ۴.مثل تمرین قبل به سمت تقعر خوابیده و سعی کند
 • سرو گردن را تا سطح شانه سمت تحدب بالا بکشد
 • ۵. کتاب را روی سر گذاشته با آن راه برود در حالیکه باید
 • سر را طوری نگه دارد که کتاب نیفتد .
 • ۶.سر را به سمت تحدب خم کرده و با دست مقابل آن مقاومت
 • ایجاد کند.
 • ۷.روی صندلی نشسته با یک دست لبه صندلی یا نیمکت را گرفته
 • دست دیگر را از روی سررد کرده و در سمت مقابل روی سر بگذارد
 • وسر را به سمت تحدب خم کرده و به آرامی با دست فشار دهد وبه
 • مرور این فشار را افزایش دهد.