ماساژ پا و رفلکسولوژی کرج-ماساژ کف پا کرج

ماساژ پا و رفلکسولوژی-ماساژ کف پا

ماساژ پا و رفلکسولوژی

رفلکسولوژی یک روش درمانی جایگزین است که شامل فشار بر

قسمت‌های خاصی از پا می‌شود و با ماساژ معمولی پا متفاوت است.

طرفداران رفلکسولوژی معتقدند که فشار وارد کردن دادن به پا می‌توان

د مشکلات نامربوط در سایر نقاط بدن را درمان کند.

برخی شواهد وجود دارند که نشان می‌دهند رفلکسولوژی می‌تواند تسکین

دهنده باشد، اما محققان بر اساس تحقیقات معتبر، مشخص کرده‌اند که

شواهد قوی کمی برای اثبات این حرف وجود دارد. اما حتی اگر تحقیقات

علمی از رفلکسولوژی حمایت نکنند، به طور کلی انجام آن می‌تواند به داشتن احساسی بهتر کمک کند

بادکش گرم کرج-طب سوزنی کرج-ماساژ کرج-سنگ داغ کرج-ماساژ درمانی کرج

ماساژ پا و رفلکسولوژی کرج-ماساژ کف پا کرج