ماساژلومی لومی درماساژدرمانی کرج

ماساژلومی لومی درماساژدرمانی کرج

ماساژلومی لومی درماساژدرمانی کرج

ماساژلومی لومی فقط در مورد تسکین درد فیزیکی نیست

با استفاه از ماساژ لومی لومی پزشک به دنبال بازگشت

 آرامش و تعادل به ذهن مشتری است ماساژدرمانی در کرج

به افرادی که دارای تنش فوق العاده بالا و استرس و اضطراب فراوان هستند

 این ماساژ را توصیه می کند به طور سنتی لومی به معنی

مالش ، ورز دادن ، فشار، ماساژ و کار بر روی بدن با ((پنجه ))است

 لومی لومی در واقع شفادادن با ماساژ ساده در سنت بومیان هاوایی است .

پزشکان این طب با استفاده از کف دست ها ، ساعد ، انگشتان ،

 پنجه، آرنج ها ، زانوها، پاها، حتی چوب و سنگ به درمان بیماران می پرداختند

 این شیوه در جای جای ، مناطق هاوایی متفاوت است.

در طب سنتی هاوایی گروهی به درمان بیماری (درمانگران)

 و گروهی به بررسی آن (متخصصان تشخیص مرض) می پرداختند.

رقص حولا نیز یک بخش جدایی ناپذیر از روش این ماساژ است

رقص حولا به منظور تشویق جریان نیرو بین ماساژور انجام می شود

 این روش ماساژ هونا نیز نامیده می شود

به این معنی که همه چیز در این دنیا در گرو دوست داشتن و هماهنگی با دیگران است

 در هونا اعتقاد بر این است که افکار و الگوهای رفتاری منفی به عنوان خاطرات بد باعث می شوند

که بین هماهنگی خود را با محیط اطراف از دست بدهد

از دست دادن هماهنگی و فقدان عشق و دوستی ها منجر به استرس و پریشانی بدن می شود

 که به صورت اشکال مختلف بیماری مشاهده می شود

 ماساژدرمانی در کرج برای به تعادل رسیدن روح، جسم و ذهن این ماساژرا توصیه می کند