ماساژدرمانی در کرج با سبک چینی توی نا جریان انرژی در کانال های بدن را برقرار می کند

ماساژدرمانی در کرج با سبک چینی توی نا جریان انرژی در کانال های بدن را برقرار می کند

ماساژدرمانی در کرج با سبک چینی توی نا جریان انرژی در کانال های بدن را برقرار می کند

آغاز پیدایش سبک توی نا در ماساژ شرقی ،

به سلسله مینگ باستان و طب چینی برمی گردد

 در طب چینی، حضور و به کارگیری انواع متفاوتی از سوابق طب گیاهی ،

 ماساژشرقی ، طب غذا دیده می شود که این امر باعث تکامل این ماساژ به عنوان یک طب مکمل شده است .

ماساژدرمانی در کرج بر این باور است

 که هدف استفاده از ماساژ توی نا رفع انسداد کانال های انرژی بدن

و برقراری کامل جریان انرژی است ،مسدود شدن

این انرژی در بدن و عدم تعادل آن باعث ایجاد انواع بیماری ها در بدن می شود

این ماساژ معمولا یا با دست و یا به روش طب سوزنی انجام می شود .

ماساژدرمانی در کرج معتقد است که تندرستی و درمان با ماساژ توی نا

در طب چینی و مکملی در درمان های مختلف با انجام یکی از درمان های طب کل نگر

 تحت عنوان ماساژ توی نا برروی کانال های انرژی و نقاط طب سوزنی در قسمت های مختلف بدن ،

 کف دست ها و پاها ، سر وصورت فرد، می توان یک درمان مناسب

 برای بیماری های مختلف انجام داد ماساژ به سبک طب چینی

راهی برای تندرستی بدن است که روی مجراهای اصلی و

 فرعی انرژی حیاتی ، رگ های خونی و نقاط طب سوزنی و

 محل های معین انجام می شود و با انجام آن روی فرد می توان

از ابتلا به بیماری ها جلوگیری کرد و به تندرستی بدن کمک کنیم.

ماساژدرمانی براساس نظریه طب سنتی چین براساس

 اصول تشخیص بیماری و معالجه فرد با تحلیل همه جانبه ی بیماری

و حال مزاجی فرد انجام می شود که نیاز به معاینه با سبک طب چینی و شرح حال بیمار است .

بخشی از مزایای ماساژ با سبک طب چینی که حین درمان ایجاد می شود :

ماساژدادن برای بیماری ها زیر که مرتبط با ستون فقرات و مفاصل است استفاده می شود :

 بیماری مهره های گردن ، آسیب دیدگی حاد عضلات کمر ( بر اثر کار جسمی زیاد )

شکاف در مهره های بدن صدمه به عضلات ،رباط ها و مفاصل دست ها و پاها و ….

و همچنین ماساژ دادن تنها به حرکات دست محدود نمی شود ،

بلکه با پا و قسمت های بالا ، بازوی دست و یا با توسل به وسایل مصنوعی ماساژ نیز انجام می شود .